12+

Unia Europejska

WILLA PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REALIZUJE PROJEKTY:

1. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA WILLA PORT SP. Z O.O.”

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Beneficjent: WILLA PORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 109 295,37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 109 295,37 zł

 

 

 

2. „PIELĘGNOWANIE TRADYCJI WSCHODNIOPRUSKICH GASTHAUSÓW PRZEZ WILLA PORT SP. Z O.O.”.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup :

 • nowoczesnego pieca modułowego do wypieku pieczywa – 1 szt.
 • szaf chłodniczych – 2 szt.
 • stołu chłodniczego – 1 szt.
 • zmywarko-wyparzarki kapturowej – 2 szt.
 • natryskowego pieca konwekcyjno-parowego – 1 szt.
 • mebli – 10 kompletów każdy złożony ze stołu i 4 krzeseł
 • kominków gazowych zewnętrznych – 8 szt.
 • lamp LED – 8 szt.
 • wewnętrznych monitorów informacyjnych LCD – 4 kpl
 • zewnętrzna gablota reklamowa LCD – 2 kpl
 • tarasoli całorocznych – 4 szt.

 

 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

 • Etap 1 – podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Etap 2 – wyłonienie Wykonawców/Sprzedawców w oparciu o zasadę konkurencyjności
 • Etap 3 – podpisanie umów z Wykonawcami/Sprzedawcami
 • Etap 4 – odbiór sprzętu i jego uruchomienie
 • Etap 5 – rozliczenie projektu

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez pielęgnowanie tradycji kulturowej Gasthausów oraz odtworzenie dziedzictwa kulinarnego opartego o wyroby z krzycy do 12.2023 r.

 

Beneficjent: WILLA PORT spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 

Wartość projektu: 1 234 234,42 zł

 

Dofinansowanie projektu: 812 688,18 zł

 

 

Screenshot

Obiekt zarządzany przez:
Willa Port Sp. z o.o.ul. Marii Zientary Malewskiej 20 B , 10-302 Olsztyn, Polska